Biblio Entry Summary for Siganus lineatus
 
Citation Bleeker, P., 1856, Beschrijvingen van nieuwe en weinig berkende Vischsoorten van Ambiona, verzameld op eene reis naar den Molukschen Archipel in het gevolg van den Governeur Generaal Duymaer van Twist, in September en Oktober 1855.. Acta Soc. Sci. Indo-NĂ©erl. 1:1-72.
Ref. 1519 Bleeker, P., 1856
Page 46
Named Used as Valid Amphacanthus concatenatus
Comment
Locality
Distribution
Quote
Comments & Corrections
Back to Search
cfm script by jwee, 18.10.01 ,  php script by rolavides, 20/02/08 ,  last modified by elaxamana, 9:15 AM 1/9/09