FishBase References for Erdem, Ü, 1984

Ref. No. Title
96087 Apa Baraj Gölündeki sazan (Cyprinus carpio L. 1758) populasyonunun geli?mesi üreme ya??, kondisyonu ve meristik özellikleri üzerine ara?t?rmalar.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11