FishBase References for Erdem, Ü., 1982

Ref. No. Title
96188 Eber Gölü sazan (Cyprinus carpio L., 1758) populasyonunda büyüme oran? ve baz? üreme özellikleri. 96196 E?irdir, Bey?ehir ve Çavu?çu Gölleri sazan (Cyprinus carpio L. 1758) populasyonlar? üzerine geli?me, üreme ve baz? vücut özellikleri bak?m?ndan kar??la?t?rmal? bir ara?t?rma.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11