FishBase References for Erdem, Ü., 1988

Ref. No. Title
96227 Tödürge Gölündeki sazan (Cyprinus carpio L., 1758) populasyonunun baz? biyolojik özelliklerinin incelenmesi.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11