FishBase References for Ferreira, P.H., 1972

Ref. No. Title
2770 'n Ondersoek na die Visbevolking van die Roodeplaat Dam, met spesiale verwysing na die hengelvisspesies en die ontwikkeling van hengelfasiliteite.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11