You can sponsor this page

Puntius sophore  (Hamilton, 1822)

Pool barb
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Puntius sophore (Pool barb)
Puntius sophore
Picture by Khan, M.M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Barbinae
Etymology: Puntius: Lantin, punctum = point, the point of the sword (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; pH range: 8.0 - ?; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243).   Tropical; 22°C - ? (Ref. 85713), preferred ?; 39°N - 8°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Myanmar and Yunnan, China (Ref. 4832), Bhutan (Ref. 40882) and Afghanistan (Ref. 41034)

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 5.0  range ? - ? cm
Max length : 20.0 cm NG con đực/không giới tính; (Ref. 94495)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-12; Tia mềm vây hậu môn: 8

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults inhabit rivers, streams and ponds in plains and submontane regions (Ref. 41236). Collected from a large river with high turbid monsoon flow and with diverse substrate consisting of sand, mud, gravel, pebble, cobble, and boulders (Ref. 85713). A very plentiful shoaling fish. They remain small in domestic aquaria and become mature at 7 to 8 cm (Ref. 4832).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Menon, A.G.K., 1999. Check list - fresh water fishes of India. Rec. Zool. Surv. India, Misc. Publ., Occas. Pap. No. 175, 366 p. (Ref. 41236)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet