You can sponsor this page

Stomias affinis  Günther, 1887

Günther's boafish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Stomias affinis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Stomias affinis (Günther\
Stomias affinis
Picture by Welter-Schultes, F.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Stomiiformes (Lightfishes and dragonfishes) > Stomiidae (Barbeled dragonfishes) > Stomiinae
Etymology: Stomias: Greek, stoma = mouth; hard briddle (Ref. 45335).   More on author: Günther.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 0 - 3182 m (Ref. 26165).   Deep-water, preferred ?; 35°N - 39°S, 180°W - 180°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Circumglobal in tropical and subtropical waters (Ref. 41299). Eastern Atlantic: Mauritania south to Angola. Also across the Atlantic between 0 and 20°N, extending to 35°N and 39°S in the western part (USA to Argentina). South China Sea, East China Sea and waters near to Taiwan (Ref.74511).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 21.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 13608)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 17-20; Tia mềm vây hậu môn: 18 - 23. Small teeth on each side of mandibular symphysis. Small photophores in the body (Ref. 37473).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Some individuals may migrate to the surface at night (Ref. 27000). Minimum depth reported taken from Ref. 27000. Feed mainly on myctophids (Ref. 47377).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Gibbs, R.H. Jr., 1990. Stomiidae. p. 296-299. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNECO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4464)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet