You can sponsor this page

Netuma thalassina  (Rüppell, 1837)

Giant catfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Netuma thalassina (Giant catfish)
Netuma thalassina
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Ariidae (Sea catfishes) > Ariinae
Etymology: Netuma: A Tamil word that means "dance".

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu 10 - 195 m (Ref. 12260).   Subtropical, preferred 27°C (Ref. 107945); 34°N - 34°S, 32°E - 154°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: known with certainty from the Red Sea and the northwestern Indian Ocean. Also reported from Australia, Polynesia and Japan and rarely in the Mekong delta (Ref. 12693).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 36.0, range 33 - 45 cm
Max length : 185 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 30573); common length : 70.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9987); Khối lượng cực đại được công bố: 1.0 kg (Ref. 4883)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

A marine species often found in estuaries, but rarely enters freshwater. Typically euryhaline (Ref. 3876). Reported to occasionally ascend into fresh water (Ref. 12693). Recorded at temperatures ranging from 26-29°C. Feeds mainly on crabs, prawns, mantis shrimps (Squilla species) but also on fishes and mollusks. An important food fish. Marketed mostly fresh; often dried.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Incubates eggs in the mouth. The fry continue to take refuge in the mouths of the male fish for the first 2 months and once they leave, the males start to eat avidly and may consume their ouwn young.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Ferraris, Jr., Carl J. | Người cộng tác

Rainboth, W.J., 1996. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO species identification field guide for fishery purposes. FAO, Rome, 265 p. (Ref. 12693)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 58010)
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet