You can sponsor this page

Grammatorcynus bicarinatus  (Quoy & Gaimard, 1825)

Shark mackerel
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Grammatorcynus bicarinatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Grammatorcynus bicarinatus (Shark mackerel)
Grammatorcynus bicarinatus
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Scombridae (Mackerels, tunas, bonitos) > Scombrinae
Etymology: Grammatorcynus: Greek, gramma = signal, mark + Greek, rhyngchos = snout.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 15 - 50 m (Ref. 86942).   Subtropical, preferred ?; 12°S - 37°S, 110°E - 157°E (Ref. 168)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: known only from the northern coasts of Australia, south to Shark Bay in western Australia, along the east coast of Queensland south to northern New South Wales. Recently reported from the Gulf of Papua (Ref. 9684) and Ouvéa Atoll, Loyalty Islands (Ref. 13236).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 112 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 40637); Khối lượng cực đại được công bố: 13.5 kg (Ref. 168)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 11 - 13; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10-12; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 13; Động vật có xương sống: 31. Mouth relatively small, upper jaw reaching about to middle of eye. Pectoral fins stout. Interpelvic process short and single. No prominent anterior corselet present. Swim bladder present. Vertebrae 14 precaudal plus 17 caudal, total 31 as in the mackerels (Scomber and Rastrelliger).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Form schools near individual bays and reefs in Barrier Reef waters. With the rising tide, they move into shallow water over the reef flats, feeding on schools of clupeoid fishes that concentrate there. Utilized as a food fish.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Collette, Bruce B. | Người cộng tác

Collette, B.B. and C.E. Nauen, 1983. FAO Species Catalogue. Vol. 2. Scombrids of the world. An annotated and illustrated catalogue of tunas, mackerels, bonitos and related species known to date. Rome: FAO. FAO Fish. Synop. 125(2):137 p. (Ref. 168)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet