You can sponsor this page

Parupeneus chrysopleuron  (Temminck & Schlegel, 1843)

Yellow striped goatfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Parupeneus chrysopleuron   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Parupeneus chrysopleuron (Yellow striped goatfish)
Parupeneus chrysopleuron
Picture by Allen, G.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Mullidae (Goatfishes)
Etymology: Parupeneus: Latin, parum, parvum = small + Peneus, the name of a river.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 20 - 200 m (Ref. 54393), usually 74 - 78 m (Ref. 54393).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: disjunct distribution: Japan to coast of Aomori Prefecture, Honshu, the Izu Peninsula, Kochi Pref., Ogasawara Islands and southeastern Taiwan; in the south from the Arafura Sea, the NW shelf and Kimberly region of Western Australia; from Geographe Bay northwards.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 55.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 48636)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 7. Diagnosis: Pectoral rays 15-16 (rarely 15). Gill rakers 6-7 + 19-22 (total 26-28). Greatest body depth at or slightly anterior to origin of dorsal fin, 2.9-3.25 in SL; head length (HL) 2.8-3.1 in SL; snout length 1.65-1.9 in HL; cheek depth (lower edge of eye vertically to ventral margin of preopercle) 6.5-9.6 in SL; barbels 1.35-1.45 in HL; longest dorsal spine 1.5-1.75 in HL; pectoral-fin length 1.25-1.4 in HL, 3.55-4.2 in SL; pelvic-fin length 1.4-1.65 in HL. Pale reddish to bluish gray, the scale edges red, with a yellow stripe from eye to base of caudal fin just above lateral line (stripe may be red in fish from deep water); barbels white to pale yellow (Ref. 54393).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Apparently occurs in deeper waters in the warmer seas of lower latitudes (Ref. 54393). Inhabits silt or mud bottoms near reefs (Ref. 90102).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Randall, J.E., 2004. Revision of the goatfish genus Parupeneus (Perciformes: Mullidae), with descriptions of two new species. Indo-Pac. Fish. (36):64 p. (Ref. 54393)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet