You can sponsor this page

Lobotes surinamensis  (Bloch, 1790)

Tripletail
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Lobotes surinamensis (Tripletail)
Lobotes surinamensis
Picture by Silva, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Lobotidae (Tripletails)
Etymology: Lobotes: Latin, lobus = lobe (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - 70 m (Ref. 86942), usually 0 - 70 m (Ref. 55224).   Subtropical, preferred 27°C (Ref. 107945); 45°N - 53°S, 98°W - 154°W (Ref. 55224)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Tropical and subtropical waters of all oceans. Western Atlantic: New England and Bermuda southward to Argentina (Ref. 114270); and Falkland Islands (Ref. 114522). Eastern Atlantic: presumably along the coast from the Straits of Gibraltar to the Gulf of Guinea, including Madeira, although reliable records still lacking from Angola, the Canary Islands, and Cape Verde Islands; and Mediterranean (Ref. 114272). Indo-Pacific: East Africa through all countries of Southeast Asia north to Taiwan Province of China and southern Japan, northern Australia to southern Queensland, New Guinea to New Britain, and south to Fiji. Reported as rare visitors in Ponape, Hawaii, and Tahiti (Ref. 47694). Records from eastern central to southeastern Pacific need further confirmation and may refer to Lobotes pacificus.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 110 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7251); common length : 80.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5450); Khối lượng cực đại được công bố: 19.2 kg (Ref. 40637)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 11 - 12; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 15-16; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 12. Adults dark brown or greenish yellow above, silvery grey below; pectorals pale yellow, other fins darker than body; caudal fin with yellow margin (Ref. 4386). Rounded caudal fin that appear as single 3-lobed fin (Ref. 26938).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adult inhabits bays (Ref. 37816), muddy estuaries and lower reaches of large rivers (Ref. 48636). A sluggish offshore fish that often floats on its side near the surface in the company of floating objects. Occasionally drifts over reefs (Ref. 9710, 44187). Juvenile may occur in floating Sargassum and mimic a floating leaf (Ref. 37816). Feeds on benthic crustaceans and small fish (Ref. 30573, 44187). Marketed fresh, frozen, or salted.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Tortonese, E., 1990. Lobotidae. p. 780. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 6947)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet