You can sponsor this page

Glaucosoma buergeri  Richardson, 1845

Deepsea jewfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Glaucosoma buergeri   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Glaucosoma buergeri (Deepsea jewfish)
Glaucosoma buergeri
Picture by CSIRO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Glaucosomatidae (Pearl perches)
Etymology: Glaucosoma: Greek, glaukos = white, shining + Greek, soma = body (Ref. 45335).   More on author: Richardson.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu ? - 146 m (Ref. 58018).   Tropical, preferred ?; 32°N - 25°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: Western Australia from Koks Island, Shark Bay northwards to Cape Talbot; Japan from Kochi Prefecture, Ryukyu Islands southwards and along the north China coast to Taiwan and Viet Nam.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 55.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 45251); common length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 27621); Khối lượng cực đại được công bố: 2.5 kg (Ref. 3132)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 9. One dark vertical band through eye which may disappear with an increase in size; 11 dorsal fin rays and 9 anal fin rays. Supraclavicle not developed into a bony shield. Peritoneum and gill rakers black; lateral line with 49 to 51 pored scales; juveniles with narrow horizontal bands narrower than interspaces.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit trawling grounds. Found in moderate depths on the continental shelf, particularly close to reefs or rough bottoms. Carnivorous. Marketed fresh and salted (Ref. 27621).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

McKay, R.J., 1997. FAO Species Catalogue. Vol. 17. Pearl perches of the world (family Glaucosomatidae). An annotated and illustrated catalogue of the pearl peches known to date. FAO Fish. Synop. 125(17):26p. Rome: FAO. (Ref. 27621)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet