You can sponsor this page

Sigmops bathyphilus  (Vaillant, 1884)

Spark anglemouth
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sigmops bathyphilus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sigmops bathyphilus (Spark anglemouth)
Sigmops bathyphilus
Picture by Orlov, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Stomiiformes (Lightfishes and dragonfishes) > Gonostomatidae (Bristlemouths)
Etymology: Sigmops: Taken from the name of the letter "S, sigma" (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; không di cư; Mức độ sâu 700 - 3000 m (Ref. 4463).   Deep-water, preferred ?; 66°N - 35°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: scattered records from 65°30'N, 30°30'W (Ref. 4769) to Namibia; also off Cape Point, South Africa (Ref. 3991). Northwest Atlantic: Canada (Ref. 5951). Western Central Atlantic: between 20°N and 5°S. Austral Atlantic and Pacific: between 30° to 35°S.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4769); 20.0 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-15; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 22 - 26. Black in color (Ref. 3991). Few enlarged teeth on the roof of the mouth. Fewer anal rays and more gill rakers. Body compressed and photophores extremely small (Ref. 37473).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Bathypelagic (Ref. 58426). There is marked stratification of size with depth and no diel vertical migrations (Ref. 4769). Initial photophore develops at about 1.1 cm SL (Ref. 4769). Feeds on crustaceans (Ref. 58426).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Sex reversal at about 5-10 cm SL (Ref. 4769). Some males become super males, apparently not undergoing sex reversal and are principal spawners (Ref. 4769). Females spawn at about 11 cm SL (Ref. 4769). Males macrosmatic, females microsmatic (Ref. 4769).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Badcock, J., 1984. Gonostomatidae. p. 284-301. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean. volume 1. UNESCO, Paris. (Ref. 4769)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet