You can sponsor this page

Aristostomias grimaldii  Zugmayer, 1913

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Aristostomias grimaldii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Aristostomias grimaldii
Aristostomias grimaldii
Picture by JAMARC

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Stomiiformes (Lightfishes and dragonfishes) > Stomiidae (Barbeled dragonfishes) > Malacosteinae
Etymology: Aristostomias: Greek, aristos = the best + Greek, stoma = mouth (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 25 - 800 m (Ref. 58302).   Deep-water, preferred ?; 35°N - 35°S, 98°W - 154°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: one record at 30°45'40"N, 25°47'W. Western Atlantic: between 35°and 6°N, including the Gulf of Mexico and Caribbean Sea; one record 34°S, 49°W (Ref. 6684). Indian Ocean: at 15°S. Western Pacific: north of western New Guinea, record at 22°N 172°E. Eastern Central Pacific: Hawaiian Islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 18.2 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 13608)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 23; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 27. Series of luminous dots running backward from area between eye and postorbital luminous organ; barbel ending in a poorly defined, slightly thickened terminal part (Ref. 13608).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Mesopelagic species (Ref. 27000). Also Ref. 58302.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Goodyear, R.H., 1990. Malacosteidae. p. 338-340. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4469)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet