You can sponsor this page

Gasteropelecus maculatus  Steindachner, 1879

Spotted hatchetfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gasteropelecus maculatus (Spotted hatchetfish)
Gasteropelecus maculatus
Picture by Galvis, G./Mojica, J.I./Camargo, M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Characiformes (Characins) > Gasteropelecidae (Freshwater hatchetfishes)
Etymology: Gasteropelecus: Greek, gaster = stomach + Latin, pelecus =hatchet (Ref. 45335).   More on author: Steindachner.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Tầng nổi; pH range: 6.0 - 7.0; dH range: ? - 15.   Tropical; 22°C - 28°C (Ref. 1672), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Central and South America: eastern Panama through western Colombia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 39056)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Feeds on small crustaceans, larvae and mosquitoes (Ref. 26543). Aquarium specimens reach 9.0 cm TL (Ref. 1672).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Weitzman, Stanley | Người cộng tác

Galvis, G., J.I. Mojica and M. Camargo, 1997. Peces del Catatumbo. Asociación Cravo Norte, Santafé de Bogotá, D.C., 188 p. (Ref. 26543)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet