You can sponsor this page

Betta akarensis  Regan, 1910

Akar betta
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Betta akarensis (Akar betta)
Betta akarensis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Osphronemidae (Gouramies) > Macropodusinae
Etymology: Betta: Siamese local name of the fish "ikan bettah".   More on author: Regan.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 5.5 - 6.8; dH range: ? - 12.   Tropical; 21°C - 27°C (Ref. 2059), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Borneo.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 14.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7050)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7-8; Tia cứng vây hậu môn 1-2; Tia mềm vây hậu môn: 26 - 28; Động vật có xương sống: 31 - 32. Differs from other members of the species group by the following combination of characters: opercle with uninterrupted second postorbital stripe; yellow eye when live; anal fin rays 28-30 (mode 28); subdorsal scales 5-6 (mode 5); lateral scales 31-33 (mode 32); predorsal scales 22-25 (mode 23); postdorsal scales 10-12 (mode 11); preanal length 43.4-48.5% SL; head length 29.8-34.9% SL; anal fin base length 49.6-56.8% SL (Ref. 55025).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in habitats ranging from peat swamp forest to acid water swamp forest (Ref. 55025). Normally found in a more stagnant sections of streams among the submerged leaf litter and overhanging bank vegetation (Ref. 55025). Mouth brooder (Ref. 55025)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

A paternal mouth brooder, exhibiting the typical egg exchange between female and male. After the nuptial embrace, the female picks up the fertilized egg from the male's curved body, proceeds to transfer the eggs to the male for oral brooding by spitting out the eggs and the male gulps the eggs into its buccal sac. Male sometimes rejects the eggs, but the female continues spitting and gulping the eggs until the male finally accepts. This process continues until all the fertilized eggs have been transferred, then another bout of egg laying occurs with the whole procedure repeated.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kottelat, M., A.J. Whitten, S.N. Kartikasari and S. Wirjoatmodjo, 1993. Freshwater fishes of Western Indonesia and Sulawesi. Periplus Editions, Hong Kong. 221 p. (Ref. 7050)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet