You can sponsor this page

Nemacheilus masyae  Smith, 1933

Arrow loach
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Nemacheilus masyae (Arrow loach)
Nemacheilus masyae
Picture by Ott, G.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Nemacheilidae ()
Etymology: Nemacheilus: Greek, nema, -atos = filament + Greek, cheilos = lip (Ref. 45335);  masyae: Named for a man.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: western Malaysia, Peninsular Thailand, the Meklong and part of the Mae Nam Chao Phraya basins (Ref. 39226). Likely to occur in the Mekong basin (Ref. 12693).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 13.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 12693)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13; Tia mềm vây hậu môn: 8. Distinguished from all other species of nemacheilines in Indochinese area by its color pattern consisting of a light background with 14-18 dark blotches along sides and 12-17 dark saddles along the back, a black spot at posterior extremity of lateral line and a black spot on anterior dorsal rays at about one fourth of ray length. From the closely related N. pallidus, it is distinguished by a slender body (body depth 12.6-17.6% SL versus 14.8-19.1), eye situated more on the top of head (interorbital width 4.9-6.8% SL, versus 5.7-8.0; and darker and wider markings (spots and saddles usually wider than interspaces, versus thinner).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits shallow depths of 2 m or less in rivers and streams with moderate current and muddy to sandy bottoms (Ref. 12693). Occurs in forest streams flowing clear and slightly black waters, as well as in turbid waters (Ref. 39226). Feeds on insect larvae and aquatic invertebrates (Ref. 39226).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Rainboth, W.J., 1996. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO species identification field guide for fishery purposes. FAO, Rome, 265 p. (Ref. 12693)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet