You can sponsor this page

Hyporhamphus dussumieri  (Valenciennes, 1847)

Dussumier's halfbeak
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Hyporhamphus dussumieri   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Hyporhamphus dussumieri (Dussumier\
Hyporhamphus dussumieri
Picture by Seycek, O.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Beloniformes (Needle fishes) > Hemiramphidae (Halfbeaks)
Etymology: Hyporhamphus: Greek, hypo = under + Greek, rhamphos = beak, bill (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 6 m (Ref. 86942).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: Seychelles (Ref. 2334) through the East Indies, Borneo, Philippines, and New Guinea north to Hong Kong and Okinawa and eastward as far as Tuamoto Islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 38.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 54980); common length : 19.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 9843)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 14-16; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 14 - 16; Động vật có xương sống: 56 - 60. Prolonged, beak-like lower jaw, contained in 4.2-5.9 times in SL and 0.95-1.4 times in head length; upper jaw short, triangular, and scaly, its width 0.6-0.9 times in its length; length of preorbital bone contained in 1.7-2.2 times in diameter of orbit and 1.0-1.4 times in length of upper jaw. Total number of gill rakers on first arch 33-47; dorsal and anal fin rays 14-16. Caudal fin forked, with lower lobe longer than upper (Ref. 9843).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Most common around islands and coral reefs (Ref. 6041). Found in schools at surface of lagoon and seaward reefs (Ref. 9710, 48635). Marketed fresh and dried salted (Ref. 9843).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Collette, Bruce B. | Người cộng tác

Collette, B.B., 1974. The garfishes (Hemiramphidae) of Australia and New Zealand. Records of the Australian Museum 29(2):11-105. (Ref. 10988)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet