You can sponsor this page

Seriolella violacea  Guichenot, 1848

Palm ruff
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Seriolella violacea (Palm ruff)
Seriolella violacea
Picture by Galvez, M.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Centrolophidae (Medusafishes)
Etymology: Seriolella: Latin word diminutive with the meaning of a large earthenware pot (Ref. 45335).   More on author: Guichenot.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển.   Subtropical, preferred ?; 1°N - 34°S, 92°W - 72°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southeast Pacific: Chile (Ref. 9068) and the Galapagos Islands (Ref. 26352).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 65.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9174); common length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 55763)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Body moderately deep and compressed; dorsal fin with 7 to 8 weak spines and 25 to 28 soft rays (VII-VIII, 25-28), its origin above or slightly behind the insertion of the pectoral fins; pectoral fins falcate; anal fin with 18 to 20 rays; scales deciduous; body entirely dark blue gray; flanks and belly with silver highlights (Ref. 55763).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Maximum length estimated from other maximum lengths in Genus; replace with data asap (RF).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Guichenot, A., 1848. Fauna Chilena. Pisces. p. 137-370. In C. Gay (ed.) Historia fisica y politica de Chile. Zoologica. Tomo segundo. Paris and Santiago. (Ref. 9174)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet