You can sponsor this page

Neoarius utarus  (Kailola, 1990)

Northern rivers catfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Neoarius utarus (Northern rivers catfish)
Neoarius utarus
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Ariidae (Sea catfishes) > Ariinae

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?; 1°S - 6°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia and Oceania: Indonesia (Mamberamo river system in Irian Jaya) and Papua New Guinea (Ramu and Sepik river system). Often misidentified as Arius leptaspis, a closely related species from southern New Guinea.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 25 - ? cm
Max length : 55.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 2847); common length : 30.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 9233); common length :30 cm SL (female); Khối lượng cực đại được công bố: 1.7 kg (Ref. 9233); Khối lượng cực đại được công bố: 1.7 kg

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 18 - 22

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Prefers main river channels, but also occurs in lakes and on the floodplain. Feeds mainly on large crustaceans (Macrobrachium and Caridina), fishes, aquatic and terrestrial insects, nymphs and detritus. Occurs at temperatures ranging from 26 to 32°C. Mainly diurnal.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Mouthbrooders. Ovary or brood mass contains 15 to 75 ripe eggs (Ref. 2847).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Ferraris, Jr., Carl J. | Người cộng tác

Allen, G.R., 1991. Field guide to the freshwater fishes of New Guinea. Publication, no. 9. 268 p. Christensen Research Institute, Madang, Papua New Guinea. (Ref. 2847)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 58010)
Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet