You can sponsor this page

Rita gogra  (Sykes, 1839)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Rita gogra
Rita gogra
Picture by Ng, H.H.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Siluriformes (Catfish) > Bagridae (Bagrid catfishes)
Etymology: Rita: A vernacular name from Bangladesh.

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; sötvatten bottenlevande; amfidrom (Ref. 51243).   Tropical, preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Asia: rivers of Deccan up to the Krishna river system in India.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 26.0 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 4833)

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Inhabits large rivers (Ref. 41236).

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Burgess, W.E., 1989. An atlas of freshwater and marine catfishes. A preliminary survey of the Siluriformes. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, New Jersey (USA). 784 p. (Ref. 6868)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Fiskeri: kommersiell
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor