You can sponsor this page

Paralichthys dentatus  (Linnaeus, 1766)

Summer flounder
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Paralichthys dentatus (Summer flounder)
Paralichthys dentatus
Picture by Flescher, D.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Paralichthyidae (Large-tooth flounders)
Etymology: Paralichthys: Greek, para = the side of + Greek, ichthys = fish + Greek, suffix, oides = similar to (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Ở đại duơng, biển; Mức độ sâu 10 - 183 m (Ref. 5951), usually ? - 37 m (Ref. 5951).   Temperate, preferred 13°C (Ref. 107945); 45°N - 25°N, 81°W - 57°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Atlantic: Maine (rarely Nova Scotia, Canada) to southern Florida, USA.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 28.0  range ? - ? cm
Max length : 94.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7251); Khối lượng cực đại được công bố: 12.0 kg (Ref. 7251); Tuổi cực đại được báo cáo: 9 các năm (Ref. 52684)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults usually prefer hard sandy substrate where they can burrow; can exploit a broad range of lower and mid-estuary habitats including salt marsh creeks and seagrass beds, which usually have muddy or silty substrates , as well as sand flats (Ref. 26621). Occur in bays, lagoons and shallow coastal waters. Utilized fresh and frozen; can be steamed, fried, boiled, microwaved and baked (Ref. 9988). Exported fresh to Japan for sashimi.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Amaoka, Kunio | Người cộng tác

Robins, C.R. and G.C. Ray, 1986. A field guide to Atlantic coast fishes of North America. Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A. 354 p. (Ref. 7251)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

Other
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet