You can sponsor this page

Etrumeus whiteheadi  Wongratana, 1983

Whitehead's round herring
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Etrumeus whiteheadi (Whitehead\
Etrumeus whiteheadi
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Clupeiformes (Herrings) > Dussumieriidae ()

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu 0 - 200 m (Ref. 5286).   Subtropical, preferred 20°C (Ref. 107945); 17°S - 35°S, 12°E - 31°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southeastern Atlantic to Western Indian Ocean: southern Africa (Walvis Bay to Durban) to southern Angola.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 22.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 91762)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 18-20; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 12 - 13; Động vật có xương sống: 50. Numerous branchiostegal rays (11 to 15); without pre-and post pelvic scutes; W-shaped pelvic scute; rectangular pre-maxillae; pelvic fins less advanced and the isthmus with lateral flanges or `shoulders' as compared to Dussumieria.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Mainly an inshore species. Often forms shoals together with pilchard (Ref. 27121). Feeds on larger types of zooplankton (Ref. 27121).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

DiBattista, J.D., J.E. Randall and B.W. Bowen, 2012. Review of the round herrings of the genus Etrumeus (Clupeidae: Dussumieriinae) of Africa, with descriptions of two new species. Cybium 36(3):447-460. (Ref. 91762)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao
FAO(Các nghề cá: Sản xuất, species profile; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet