You can sponsor this page

Sardinella tawilis  (Herre, 1927)

Freshwater sardinella
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sardinella tawilis (Freshwater sardinella)
Sardinella tawilis
Picture by Reyes, R.B.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Clupeiformes (Herrings) > Clupeidae (Herrings, shads, sardines, menhadens) > Dorosomatinae
Etymology: Sardinella: Latin and Greek, sarda = sardine; name related to the island of Sardinia; diminutive (Ref. 45335);  tawilis: tawilis is a local tagalog name (Ref. 2930).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Tầng nổi; không di cư.   Tropical, preferred ?; 18°N - 14°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: endemic to Lake Taal (formerly Lake Bombon), Luzon, Philippines. This freshwater lake, linked to the sea via the Pansipit River, was part of Balayan Bay, South China Sea, and was formed by a series of volcanic eruptions in the 18th century (Ref. 5522).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5520); 15.2 cm TL (female); Khối lượng cực đại được công bố: 0.00 g

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 15-18; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 18 - 21; Động vật có xương sống: 39 - 42. Total scutes 28 to 30. gill rakers slender, long and numerous (Ref. 5520).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits lakes. This is the only species of Sardinella that is apparently found only, or even mainly, in freshwater. Presumably schooling. Also caught using ring nets (Ref. 5520). Mainly caught by gill net, beach seine, ring net and motorized push net (Refs.81494, 80728, 5520). Eaten fresh or dried (Ref. 5517). Is threatened by overfishing (Ref. 6308).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Whitehead, P.J.P., 1985. FAO Species Catalogue. Vol. 7. Clupeoid fishes of the world (suborder Clupeioidei). An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. FAO Fish. Synop. 125(7/1):1-303. Rome: FAO. (Ref. 188)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet