You can sponsor this page

Lutjanus kasmira  (Forsskål, 1775)

Common bluestripe snapper
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image
Image of Lutjanus kasmira (Common bluestripe snapper)
Lutjanus kasmira
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Lutjanidae (Snappers) > Lutjaninae
Etymology: Lutjanus: Malay, ikan lutjan, name of a fish.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 3 - 265 m (Ref. 11441), usually 30 - 150 m (Ref. 37816).   Tropical; 20°C - 28°C, preferred 27°C (Ref. 107945); 35°N - 35°S, 31°E - 134°W (Ref. 55)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: Red Sea and East Africa to the Marquesas and Line islands, north to southern Japan, south to Australia. Southeast Atlantic: East London, South Africa (Ref. 5484).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 17 - 25 cm
Max length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4883); common length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 55)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 14-15; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 8.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults inhabit coral reefs, occurring in both shallow lagoons and on outer reef slopes. Frequently found in large aggregations around coral formation, caves or wrecks during the day. Juveniles inhabit seagrass beds around patch reefs (Ref. 9710). Benthopelagic (Ref. 58302). Feed on fishes, shrimps, crabs, stomatopods, cephalopods, and planktonic crustaceans. Also take a variety of algae (Ref. 4821). Minimum depth reported taken from Ref. 30874.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Allen, G.R., 1985. FAO Species Catalogue. Vol. 6. Snappers of the world. An annotated and illustrated catalogue of lutjanid species known to date. FAO Fish. Synop. 125(6):208 p. Rome: FAO. (Ref. 55)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet