You can sponsor this page

Dolopichthys longicornis  Parr, 1927

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Dolopichthys longicornis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Dolopichthys longicornis
Dolopichthys longicornis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Lophiiformes (Anglerfishes) > Oneirodidae (Dreamers)
Etymology: Dolopichthys: Greek, 'dolops' or 'dolopos' = ambusher + Greek, 'ichthys' = fish (meaning "a fish that attacks by surprise") (Ref. 86949).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 1375 - 2200 m (Ref. 86949).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Tropical and temperate parts of all oceans.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.9 cm (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 5-7; Tia mềm vây hậu môn: 4 - 6. Characterized by having escal morphology: escal bulb with small rounded, anteriorly to anteroventrally directed papilla on anterior midline and slightly larger dorsally to anterodorsally directed papilla on dorsal midline; simple and unpigmented papillae in specimens less than 98 mm, bifurcated papillae, forming shallow medial area that is darkly pigmented in specimens 98mm and larger; most specimens with 2 small unpigmented papillae placed bilaterally on dorsal surface of escal bulb near base of posterior escal appendage; compressed posterior appendage crescent shaped and approximately as long as escal bulb; darkly pigmented swollen basal part of posterior appendage in specimens 98mm and larger; presence of filaments on posterior appendage, pigmented in 159-mm specimens; teeth in lower jaw 31-286; teeth on vomer 4-10 (Ref. 86949).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Mesopelagic (Ref. 10524) and bathypelagic (Ref. 58302).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Bertelsen, E., 1990. Oneirodidae. p. 498-507. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post, and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 10524)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet