You can sponsor this page

Gigantactis ios  Bertelsen, Pietsch & Lavenberg, 1981

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gigantactis ios
Gigantactis ios
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Lophiiformes (Anglerfishes) > Gigantactinidae (Whipnose anglers)
Etymology: Gigantactis: Greek, 'gigas' or 'gigantos' = gigantic + Greek, 'aktis' = ray (referring to the unusually long first dorsal-fin spine that functions as a lure in this genus) (Ref. 86949).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 1005 - 1360 m (Ref. 86949).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.7 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 5; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 5. Esca with a dense cluster of 14-16 short, lanceolate appendages, each with numerous tiny spherical inclusions, emerging from a distal patch of pigment (Ref. 41361); length of illicium 247-256% SL; escal bulb without distal prolongation; escal papillae absent; proximal escal papillae absent; short dentary teeth (longest 1.1-1.4% SL), arranged posteriorly in two longitudinal series; length of caudal fin rays less than 37% SL; weakly developed skin coverage of proximal part of caudal fin; caudal fin rays free nearly to base (Ref. 86949).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Known from 3 specimens, the biggest of which is an adolescent female measuring 5.7 cm SL (Ref. 41361).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Bertelsen, E., 1990. Gigantactinidae. p. 513-515. In J. C. Quero, J. C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 10761)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet