You can sponsor this page

Lethrinus mahsena  (Forsskål, 1775)

Sky emperor
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lethrinus mahsena (Sky emperor)
Lethrinus mahsena
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Lethrinidae (Emperors or scavengers) > Lethrininae
Etymology: Lethrinus: Greek, lethrinia, a fish pertaining to genus Pagellus.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; không di cư; Mức độ sâu 2 - 100 m (Ref. 9710).   Tropical, preferred 28°C (Ref. 107945); 28°N - 26°S, 32°E - 82°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indian Ocean: Red Sea and East Africa to Sri Lanka. References to this species from the Central Pacific probably refer to Lethrinus atkinsoni.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 19 - ? cm
Max length : 65.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2295); common length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2295); Tuổi cực đại được báo cáo: 27 các năm (Ref. 42001)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8. Body color is yellow to greenish-blue, becoming lighter ventrally; usually with nine or ten dusky yellow-green or brown bars. The head is purplish gray, sometimes with a red blotch on the nape. A red bar is at the base of pectoral fin, sometimes extending broadly below and above the pectoral fin base to the edge of the operculum. The base of the upper and sometimes lower rays of pectoral fin is red. The base and tips of the pelvic fins are often red. The membranes of the dorsal fin is red (sometimes restricted to the base of the fins). The anal fin is whitish with the membranes between the forward rays often red. The caudal fin, especially the tips is reddish.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found over reef areas and adjacent sandy and seagrass areas (Ref. 30573, 41878). Feeds mainly on echinoderms (most frequently sea urchins), crustaceans and fishes; mollusks, tunicates, sponges, polychaetes and other worms are consumed in lesser quantities. A protogynous hermaphrodite (Ref. 55367). In most areas of the Red Sea, it is considered an excellent food fish but in certain areas of the Indian Ocean it may have an unpleasant 'coral' smell and taste (Ref. 2295, 11888). Utilized fresh for broiling and baking (Ref. 9987).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Sex change was found to commonly occur between the ages of 5 and 6 years (Ref. 2295). A diandric species (Ref. 55367). Length and age at sex change occur at 32 cm TL and 16 yrs, respectively (Ref. 55367).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Carpenter, K.E. and G.R. Allen, 1989. FAO Species Catalogue. Vol. 9. Emperor fishes and large-eye breams of the world (family Lethrinidae). An annotated and illustrated catalogue of lethrinid species known to date. FAO Fish. Synop. 125(9):118 p. Rome: FAO. (Ref. 2295)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao; cá để chơi: đúng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet