You can sponsor this page

Scomberoides lysan  (Forsskål, 1775)

Doublespotted queenfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Scomberoides lysan (Doublespotted queenfish)
Scomberoides lysan
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Carangidae (Jacks and pompanos) > Scomberoidinae
Etymology: Scomberoides: Greek, skombros = tunny or mackerel, 1623 + Greek, oides = similar to (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 100 m (Ref. 3197).   Tropical; 26°C - 29°C (Ref. 4959), preferred 28°C (Ref. 107945); 30°N - 31°S, 18°E - 143°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: Red Sea and East Africa to Hawaii, Marquesas, Line and Tuamoto islands, north to southern Japan, south to New South Wales and Rapa.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 110 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4225); common length : 60.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9987); Khối lượng cực đại được công bố: 11.0 kg (Ref. 9987)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7 - 8; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 19-21; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 17 - 19.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found only in relatively clear waters (Ref. 32693), adults in clear lagoon and seaward reefs, juveniles in shallow inshore and brackish waters (Ref. 9710). Pelagic (Ref. 58302). Mainly solitary but sometimes form small loose groups (Ref. 48635). Adults feed on small fishes and crustaceans (Ref. 5213) while juveniles feed on scales and epidermal tissues torn from other schooling fishes (Ref. 9710, 90102). Venom glands were not visible, not able to be confirmed in specimen (Ref. 57406). Utilized fresh, dried or salted or frozen (Ref. 9987).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Smith-Vaniz, William F. | Người cộng tác

Paxton, J.R., D.F. Hoese, G.R. Allen and J.E. Hanley, 1989. Pisces. Petromyzontidae to Carangidae. Zoological Catalogue of Australia, Vol. 7. Australian Government Publishing Service, Canberra, 665 p. (Ref. 7300)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

Other (Ref. 57406)
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng; mồi: occasionally
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet