You can sponsor this page

Silurichthys phaiosoma  (Bleeker, 1851)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Silurichthys phaiosoma
Silurichthys phaiosoma
Picture by Roberts, T.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Siluridae (Sheatfishes)
Etymology: Silurichthys: Greek, silouros = a cat fish + Greek, odous = teeth + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 4.0 - 5.0.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: known only from northwestern Borneo (Ref. 32835). Reported from the Mekong basin (Ref. 12693).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 57235)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 4; Tia mềm vây hậu môn: 49 - 56; Động vật có xương sống: 49 - 52. A relatively long forked caudal fin with upper lobe 1.4-1.6 times longer than lower lobe and a more convex snout when viewed laterally (Ref. 32835).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in very acidic (pH 4-5), tannin-stained blackwater habitats associated with peat swamps (Ref. 32835). Occurs in lowland stream and peat. Nocturnal; feeding on aquatic insect and smaller fishes (Ref. 57235). Feeds mainly on insect larvae. Probably non-migratory. Not seen in markets (Ref. 12693).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ng, H.H. and P.K.L. Ng, 1998. A revision of the South-east Asian catfish genus Silurichthys. J. Fish Biol. 52(2):291-333. (Ref. 32835)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet