You can sponsor this page

Hemichromis fasciatus  Peters, 1857

Banded jewelfish
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins | Google image
Image of Hemichromis fasciatus (Banded jewelfish)
Hemichromis fasciatus
Picture by Mody, K.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Hemichromis: Greek, hemis = half + Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335).   More on author: Peters.

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 7.0 - ? ; dH range: ? - 15; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243).   Tropical; 23°C - 25°C (Ref. 2060), preferred ?; 27°N - 29°S, 17°W - 47°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: widely distributed in West Africa, where it is known from most hydrographic basins (Ref. 53405). Also in the Nile basin, Lake Chad basin and in the upper Zambezi (Ref. 5644). Distribution of this species and overlap with Hemichromis elongatus unclear, but probably absent from the Congo basin (see also Ref. 43352, 52307, 53405, 81260). Introduced around 1970 in a stream fed by hot springs in Villach (Austria) (Ref. 59043).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 8.0  range ? - ? cm
Max length : 20.4 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 53405); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 300.00 g (Ref. 3799)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 14 - 15; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-13; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 11. Diagnosis: 5 dark blotches or cross bars on sides, often alternating with narrower intercalary bars, the first blotch confluent with the opercular spot, the fifth on caudal-fin base; upper profile of snout straight or concave (Ref. 53405).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in both forest and savannah biotopes (Ref. 5644); present in littoral riverine habitats and permanent floodplain lagoons with clear water. Feeds on shrimps, insects and small fishes. A nesting substrate spawner which breeds in the early summer. Used for tilapia control (Ref. 4537). Maximum TL was recorded at 26.5 cm.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Introduced individuals in Austria reported to form pairs during spawning. Female deposits eggs on exposed hard surfaces such as stones or wood. Both parents guard larvae and juveniles for 4-8 weeks (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Kullander, Sven O. | ผู้ร่วมมือ

Teugels, G.G. and D.F.E. Thys van den Audenaerde, 1992. Cichlidae. p. 714-779. In C. Levêque, D. Paugy and G.G. Teugels (eds.) Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres d'Afrique de l'Ouest. Tome 2. Coll. Faune Tropicale n° 28. Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique and O.R.S.T.O.M., Paris, 902 p. (Ref. 7378)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: การประมงยังชีพ; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต