You can sponsor this page

Enteromius ablabes  (Bleeker, 1863)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Enteromius ablabes
Enteromius ablabes
Picture by Mody, K.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Barbinae
Etymology: Enteromius: Greek, enteron = intestine + Greek, myo, mys = muscle (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: ? - 6.7; dH range: ? - 8; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243).   Tropical; 23°C - 25°C (Ref. 2060), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: wide distribution area, known from the Sahelian as well as from coastal basins (Ref. 2940, 81282, 81639). Identification of collections from the upper Koto River drainage (Ubangi tributary, middle Congo River basin) in Central African Republic (Ref. 41414) needs confirmation.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.6 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 2940)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 8. Diagnosis: head pointed (Ref. 2940, 81282). Two pairs of moderately developed barbels, anterior pair may reach the anterior border of eye, posterior pair to the middle of eye; lateral line complete and horizontal; 22-27 scales in lateral line; 3.5 scales between lateral line and dorsal fin origin; 3.5 scales between lateral line and mid-belly; 2.5 scales between lateral line and pelvic-fin base; 12 scales around caudal peduncle; dorsal fin with slightly concave border; 8 branched dorsal fin rays; last simple dorsal-fin ray flexible and smooth on hind margin; no black spots; distinct black stripe in middle of sides and snout; dorsal fin colorless; maximum reported size 96 mm SL (Ref. 2940, 81282, 81639).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Maximum TL was recorded at 11 cm; polymorphic; occurs mostly in forest rivers (Ref. 2801).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Teugels, G.G., C. Lévêque, D. Paugy and K. Traoré, 1988. État des connaissances sur la faune ichtyologique des bassins côtiers de Côte d'Ivoire et de l'ouest du Ghana. Rev. Hydrobiol. Trop. 21(3):221-237. (Ref. 272)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet