You can sponsor this page

Careproctus colletti  Gilbert, 1896

Alaska snailfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Careproctus colletti   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Careproctus colletti (Alaska snailfish)
Careproctus colletti
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Liparidae (Snailfishes)
Etymology: Careproctus: Greek, kara = face + Greek, proktos = anus (Ref. 45335).   More on author: Gilbert.

Issue
Careproctus cryptacanthoides Krasyukova, 1984, Careproctus entomelas Gilbert & Burke, 1912, and Careproctus entargyreus Gilbert & Burke, 1912 may be junior synonyms of this species. Currently treated as valid in the annotated checklist (Ref. 51661).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu 64 - 1350 m (Ref. 43939), usually 400 - 600 m (Ref. 56456).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Pacific: Sea of Japan and Sea of Okhotsk to the Gulf of Alaska.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 44.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56456); common length : 27.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56456); Khối lượng cực đại được công bố: 1.2 kg (Ref. 56456); Tuổi cực đại được báo cáo: 6 các năm (Ref. 56456)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 51-58; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 47 - 52; Động vật có xương sống: 59 - 65. Teeth lanceolate; outer teeth about equal to inner teeth in length; length of lower pectoral fin lobe contained 0.8 to 1.2 times in head length; disk length 15.0 to 27.6% of head length (Ref. 559). Body reddish black; vertical fins black; peritoneum black; stomach pale (Ref. 559).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on mud and sand bottoms (Ref. 43939).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Mecklenburg, C.W., T.A. Mecklenburg and L.K. Thorsteinson, 2002. Fishes of Alaska. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. xxxvii +1037 p. (Ref. 43939)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet