You can sponsor this page

Gasterosteus aculeatus  Linnaeus, 1758

Three-spined stickleback
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins | Google image
Image of Gasterosteus aculeatus (Three-spined stickleback)
Gasterosteus aculeatus
Female picture by Lorenzoni, M.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Gasterosteiformes (Sticklebacks and seamoths) > Gasterosteidae (Sticklebacks and tubesnouts)
Etymology: Gasterosteus: Greek, gaster = stomach + Greek, osteon = bone (Ref. 45335);  aculeatus: aculeatus meaning spined (Ref. 1998).

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำเค็มไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 100 m (Ref. 50550).   Temperate; 4°C - 20°C (Ref. 1672), preferred 7°C (Ref. 107945); 71°N - 26°N, 117°E - 60°E (Ref. 26213)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Circumarctic and temperate regions: Extending south to the Black Sea, southern Italy, Iberian Peninsula, North Africa; in Eastern Asia north of Japan (35°N), in North America north of 30-32°N; Greenland.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 5.5  range ? - ? cm
Max length : 11.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 35388); common length : 5.1 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 1998); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 8 ปี (Ref. 72489)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 2 - 4; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-14; เงี่ยงครีบก้น 1; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 10; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 29 - 33. Distinguished uniquely from its congeners in Europe by having trunk and caudal peduncle covered by a complete series of 29-35 bony scutes. Other characters important to separate this species from other species of the genus include posterior edge of scutes crenulated and scutes forming a lateral keel on caudal peduncle. Scutes may be missing on posterior part of trunk in hybrid zone with Gasterosteus gymnurus and in some isolated freshwater populations of northeastern Europe (Ref. 59043). Identified by the 3 to 4 sharp, free spines before the dorsal fin, the pelvic fin reduced to a sharp spine and a small ray, and the series of plates along the sides of the body (Ref. 27547). Gill rakers long and slender, 17 to 25 on the first arch or strictly freshwater forms, 1 or 2 more in anadromous forms; lateral line with microscopic pores (Ref. 27547). The anadromous form is fully plated, with up to 37 plates on the sides and a rather pronounced keel on each side of the caudal peduncle (Ref. 27547). Dorsal spines separated from each other and from the soft-rayed fins, each spine having a reduced membrane attached to its posterior side; anal spine free from rest of the fin; posterior margin of pectorals nearly truncate; caudal truncate to slightly indented (Ref. 27547). Freshwater forms usually mottled brown or greenish; anadromous forms silvery green to bluish black (Ref. 27547). A few isolated populations are black (Ref. 27547). Sides usually pale; belly yellow, white or silvery (Ref. 27547). Fins pale; pectoral rays often have dark dots (Ref. 27547). Breeding males (except for black forms) become brilliant bluish or green with blue or green eyes, and the forward part of the body, especially the breast region, turns bright red or orange (Ref. 27547). Caudal fin with 12 rays (Ref. 2196).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults occur in fresh waters, estuaries and coastal seas (Ref. 4119). Anadromous, with numerous non-anadromous populations in brackish or pure freshwater, rarely in marine waters. In the sea, confined to coastal waters. In freshwater, adults prefer to live in small stream but may occur in a variety of habitats including lakes and large rivers (Ref. 59043). Inhabit shallow vegetated areas, usually over mud or sand (Ref. 5723). Form schools. Young associated with drifting seaweed (Ref. 12114, 12115). Juveniles move to the sea (anadromous populations) or to deeper, larger water bodies (freshwater populations) in July-August, forming large feeding schools (Ref. 59043). Feed on worms, crustaceans, larvae and adult aquatic insects, drowned aerial insects, and small fishes; has also been reported to feed on their own fry and eggs (Ref. 1998). Eggs are found in nests constructed from plant material (Ref. 41678). Males build, guard and aerate the nest where the eggs are deposited (Ref. 205). Maximum length in freshwater is 8 cm while in saltwater is 11 cm (Ref. 35388). Occasionally taken commercially in Scandinavia and processed into fishmeal and oil (Ref. 28219, 28964). Commonly used as a laboratory animal (Ref. 1998). A large bibliography is available at www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/1345/stickbibl.html.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Spawning behavior is similar for both freshwater and anadromous forms (Ref. 28966). Just before breeding, males become very territorial. The male builds a nest of plant-material glued together with spiggin, a protein produced in the kidney (Ref. 52349). Once a nest is built, the male entices the female into the nest by performing a courtship dance which is a series of zigzag movements (Ref. 1998). A receptive female follows the male who points the opening of the nest by posing above it with his head down. The female enters the nest, deposits up to a few hundred eggs, and is driven out by the male after eggs have been deposited. The male then enters the nest to fertilize the eggs. The male can choose to court another female to enter the nest and lay eggs before entering himself to fertilise the deposited eggs. Females may lay eggs in several nests over a period of several days or may be courted by the same male (Ref. 27547). The male guards and ventilates the eggs and young (Ref. 1998). During spawning season, males develop a bright orange to red belly and blue-green flank and eyes. Eggs hatch in 7-8 days. Anadromous forms usually die of exhaustion after spawning cycle. Freshwater individuals are able to complete several cycles within one year or sometimes over several years (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Page, L.M. and B.M. Burr, 2011. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 663p. (Ref. 86798)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: การผลิต; publication : search) | FisheriesWiki | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต