You can sponsor this page

Paraplagusia sinerama  Chapleau & Renaud, 1993

Dusky tongue sole
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Paraplagusia sinerama   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Paraplagusia sinerama (Dusky tongue sole)
Paraplagusia sinerama
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Cynoglossidae (Tonguefishes) > Cynoglossinae
Etymology: Paraplagusia: Greek, para = the side of + Greek, plagos, plagios = oblique;  sinerama: sinerama from the Latin 'sine' meaning without and 'ramus' meaning branch, in reference to the unbranched labial papillae on the eyed side.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 0 - 50 m (Ref. 11691).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: northern Australia (including Joseph Bonaparte Gulf, Western Australia) and southern coast of Papua New Guinea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 11691)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 111-117; Tia mềm vây hậu môn: 87 - 91. Eyed-side body and head tan, dark pigmentation on posterior edge of scales (no paler ocelli or dark speckles) more prominent near margins of body, membrane between rays of dorsal and anal fins dark brown on both sides of body, labial papillae unbranched, scales ctenoid on both sides of body, and caudal vertebrae 44-46.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chapleau, F. and C.B. Renaud, 1993. Paraplagusia sinerama (Pleuronectiformes: Cynoglossidae), a new Indo-Pacific tongue sole with a revised key to species of the genus. Copeia 1993(3):798-807. (Ref. 11691)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet