You can sponsor this page

Salvelinus alpinus alpinus  (Linnaeus, 1758)

Arctic char
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Salvelinus alpinus alpinus (Arctic char)
Salvelinus alpinus alpinus
Female picture by Ueberschär, B.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Salmoniformes (Salmons) > Salmonidae (Salmonids) > Salmoninae
Etymology: Salvelinus: Old name for char; it is the same root of german "saibling" = little salmon (Ref. 45335).

Issue
The species Salvelinus aureolus Bean, 1887 is considered as valid in Eschmeyer (CofF ver. May 2011: Ref. 86870) following Fuller et al. (1999: Ref. 87253). Treated as synonym of Salvelinus alpinus oquassa by Qadi (1974: Ref. 87252); and probably a synonym of Salvelinus alpinus

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำเค็มไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 70 m (Ref. 30578), usually 0 - 1 m (Ref. 101587).   Temperate; 4°C - 16°C (Ref. 2059), preferred ? (Ref. 107945); 85°N - 42°N, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe: northern Atlantic southward to southern Norway, also Iceland and southern Greenland. Isolated populations in Northern UK, Scandinavia, Finland and the Alps. North America: Landlocked populations in Quebec, Canada and in Maine and New Hampshire in USA (Ref. 7251).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 60.0  range ? - ? cm
Max length : 107 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 40637); common length : 40.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 4779); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 15.0 kg (Ref. 4779); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 40 ปี (Ref. 46974)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 4 - 5; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 8-16; เงี่ยงครีบก้น 3-4; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 7 - 15; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 62 - 68. Distinguished by the presence of 23 to 32 gill rakers, 37 to 75 pyloric caeca and, on the sides and back, pink to red spots, the largest of which are usually larger than the pupil of the eye (Ref. 27547). Lateral line curves slightly downward from the head (Ref. 27547). Pelvic fins with axillary process; caudal emarginate (Ref. 27547). Color highly variable, depending on location, time of year and degree of sexual development. In general, back is dark, usually rather brown but sometimes with a green cast; the sides are lighter, belly pale; sides and back are liberally sprinkled with pink to red spots, the largest spots along the lateral line usually larger than the pupil of the eye; forward edges of pectoral, pelvic and anal fins, and sometimes the caudal, with a narrow white margin; fins pale in young, dorsal and caudal dark in adults (Ref. 27547). Spawning adults, especially males, are brilliant orange-red to bright red on the ventral side and on the pectoral, pelvic and anal fins. Young have about 11 dark parr marks on each side (Ref. 27547). Caudal fin with 19 rays (Ref. 2196).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Anadromous forms spend a considerable time of their lives at sea; non-migratory populations remain in lakes and rivers (Ref. 4779). Found in rivers, estuaries and lakes with cold, clear water. Occurs mainly in lakes. At the sea, lives along coasts (Ref. 59043). Inhabits deep runs and pools of medium to large rivers, and lakes (Ref. 5723). Nerito-pelagic (Ref. 58426). Freshwater populations feed on planktonic crustaceans, amphipods, mollusks, insects and fishes (Ref. 4479). Anadromous individuals feed little in freshwater and never feed during migrations. Spawning usually takes place on pebble to stone bottom in lakes. Riverine stocks spawn in rivers with slow current (02.-0.8 m/s), but there are some riverine anadromous stocks (in Norway) which spawn in fast-flowing waters of riffles (Ref. 59043). Extremely sensitive to water pollution (cold water and oxygen oriented) (Ref. 2163). Marketed fresh, smoked, canned (Ref. 27547), and frozen. Eaten sautéed, broiled, fried, microwaved and baked (Ref. 9988). Parasitized by tapeworm (Ref. 37032).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Males are generally territorial but when females start showing spawning behavior, males pair up with females and lose interest in their territories. Spawning takes place at almost any time of the day. A female invades a males territory and finds a suitable spot for a redd. Once a spot has been selected, she starts digging. While the female is digging, the male courts her by circling around her and then gliding along her side and quivering. When the redd is completed, the pair release egg and sperm. The pair then swim forward out of the nest, often still ejecting sex products. This may be repeated up to 5 times before the female begins to cover the eggs. The female then digs at the edge of the pit, covering the eggs and beginning the next redd (Ref. 27547). Males often mate with more than one female, taking the second mate after the first has exhausted the eggs. Sometimes, a female will mate successively with two or more males (Ref. 28968, 28969). Several days are usually required for females to deposit all their eggs (Ref. 27547).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Svetovidov, A.N., 1984. Salmonidae. p. 373-385. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. vol. 1. (Ref. 4779)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: การผลิต; publication : search) | FisheriesWiki | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต