You can sponsor this page

Barbus plebejus  Bonaparte, 1839

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Barbus plebejus
Barbus plebejus
Picture by Caramori, G.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Barbinae
Etymology: Barbus: Latin, barbus = barbel (Ref. 45335).   More on author: Bonaparte.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243).   Temperate, preferred ?; 47°N - 37°N, 7°E - 19°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Europe: Adriatic basin from Tronto to Krka drainages(Italy, Switzerland, Slovenia and Croatia). Introduced to Tyrrhenian slope of central Italy.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 14 - 15.95 cm
Max length : 70.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 31730); Khối lượng cực đại được công bố: 6.0 kg (Ref. 31730)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8. Diagnosed from its congeners in Apennine Peninsula and Adriatic Sea basin by the following characters: lateral line with 58-77 + 3-4 scales; back plain and sides finely dotted in individuals larger than 15 cm SL: paired fins tinged with grey but without conspicuous spots; peritoneum white; last simple dorsal ray feebly spinous, flexible, finely serrated posteriorly; and lower lip with a median lobe (Ref. 59043).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

A long-lived species which inhabits running waters of the hill and lowland zones of rivers (Ref. 26100). Also occurs in lakes. Feeds on benthic invertebrates, small fish and algae (Ref. 59043). Threatened by overfishing (Ref. 26100).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

"Males assemble at spawning grounds and follow ripe females, often with much splashing, to shallow rifles. Females deposit non-sticky eggs into excavations made in gravel" (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Bianco, P.G., 1995. Mediterranean endemic freshwater fishes of Italy. Biol. Conserv. 72:159-170. (Ref. 12291)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet