You can sponsor this page

Glyptocephalus cynoglossus  (Linnaeus, 1758)

Witch flounder
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Glyptocephalus cynoglossus (Witch flounder)
Glyptocephalus cynoglossus
Picture by Dolgov, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Pleuronectidae (Righteye flounders) > Pleuronectinae
Etymology: Glyptocephalus: Greek, glyptes = carver + Greek, kephale = head (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 18 - 1570 m (Ref. 5951), usually 45 - 366 m (Ref. 6263).   Temperate; 2°C - 6°C (Ref. 6263), preferred 6°C (Ref. 107945); 74°N - 35°N, 79°W - 26°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Northern Spain to northern Norway. Western Atlantic: Gulf of St. Lawrence and Grand Banks in Canada to North Carolina in USA (Ref. 7251).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 30.4  range ? - ? cm
Max length : 60.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4705); Khối lượng cực đại được công bố: 2.5 kg (Ref. 35388); Tuổi cực đại được báo cáo: 25 các năm (Ref. 6263)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 95-120; Tia mềm vây hậu môn: 85 - 102. Pectoral fin of eyed side shorter than head. Distal part of pectoral fin blackish (Ref. 232). Large mucus pores on the blind side of the head. Uniform coloration, rough scales. Body elongated with complete straight lateral line (Ref. 35388).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits soft mud bottoms in fairly deep water (Ref. 9988). Benthic (Ref. 58426). Feeds on crustaceans, polychaetes, brittle stars (Ref. 9988) and fishes (Ref. 58426). Marketed fresh or frozen; eaten steamed, fried, microwaved and baked (Ref. 9988).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Eggs and larvae are pelagic.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Amaoka, Kunio | Người cộng tác

Cooper, J.A. and F. Chapleau, 1998. Monophyly and intrarelationships of the family Pleuronectidae (Pleuronectiformes), with a revised classification. Fish. Bull. 96(4):686-726. (Ref. 30193)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại

Thêm thông tin

Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet