You can sponsor this page

Squalius keadicus  (Stephanidis, 1971)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Squalius keadicus
Squalius keadicus
Picture by Vardakas L., Tachos V., Zogaris S. and Economou A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Leuciscinae

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; không di cư.   Subtropical, preferred ?; 38°N - 36°N, 22°E - 23°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Europe: endemic to the Evrotas River in Peloponnesus, Greece.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7322)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 3; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 10. 38-42 vertebrates. Dark pigmentation on peritoneum and body. Dark stripe from eye to caudal fin base.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits springs and streams with fast flow and open water (Ref. 59043). Occurs in deeper waters of the river and in the ditches of lowland, preferring places where current is slow. Found over stony, gravelly and sandy bottoms. Omnivore. Feeds throughout the water column (Ref. 26100). Preys predominantly on aquatic insects. Eggs are adhesive, 2 mm in diameter (Ref. 59043). Threatened due to water abstraction and pollution (Ref. 26100).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Economidis, P.S., 1996. Leuciscus keadicus (Cyprinidae), a valid species from River Evrotas (Greece). Cybium 20(3):303-309. (Ref. 12470)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

  Endangered (EN) (A2ce; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v))

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet