You can sponsor this page

Aphanius mento  (Heckel, 1843)

Pearl-spotted killifish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Cyprinodontidae (Pupfishes) > Cyprinodontinae

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; sötvatten bentopelagisk; ej vandrande.   Subtropical; 10°C - 25°C (Ref. 2060), preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Asia: Iran, Iraq, Syria, Jordan, Israel, Lebanon and Turkey.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.0 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 27139)

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Found in shallow water among vegetation, where it feeds on insect larvae, crustaceans, and algae. Breeds during the warmer months of the year. (Ref. 13609). 8 cm max TL (Ref. 11028). Not a seasonal killifish. Is easy to maintain in the aquarium (Ref. 27139).

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator : Costa, Wilson J.E.M. | Medarbetare

Krupp, F. and W. Schneider, 1989. The fishes of the Jordan River drainage basin and Azraq Oasis. p. 347-416. In Fauna of Saudi Arabia. vol. 10. (Ref. 13609)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Akvarium: Kommersiell
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor