You can sponsor this page

Pachychilon pictum  (Heckel & Kner, 1858)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pachychilon pictum
Pachychilon pictum
Picture by Mircevski, D.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Leuciscinae

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Subtropical, preferred ?; 43°N - 40°N, 19°E - 21°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Europe: Adriatic basin from Drin to Aoos drainages. Introduced in Serchio (Italy), Garonne and Var (France) drainages, and probably elsewhere.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 18.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 59043); Khối lượng cực đại được công bố: 70.00 g (Ref. )

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 3; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7-9; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 10. Diagnosed from Pachychilon macedonicum by having numerous dark brown marks of various shapes and sizes on body (a dark stripe distinct in life in juveniles, rarely in preserved individuals), thick lower lip with a long median lobe, 40-44 + 2 scales on lateral line, and 8-10½ branched rays on anal fin (Ref. 59043). Caudal fin with 19 to 20 soft rays (Ref. 40476).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

A gregarious species which inhabits near shore lakes and slow-flowing stretches and backwaters of streams and rivers (Ref. 59043). Feeds on fish, invertebrates (Ref. 26100), insect larvae and periphyton (Ref. 59043). Spawns over gravel beds or among vegetation at temperatures above 12°C (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Eggs adhere to substrate (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet