You can sponsor this page

Cribroheros altifrons  (Kner, 1863)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Cribroheros altifrons
Cribroheros altifrons
Picture by JJPhoto

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Perciformes (Perch-likes) > Cichlidae (Cichlids) > Cichlinae

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; sötvatten bentopelagisk; pH range: 7.0 - ? ; dH range: 10 - ?.   Tropical; 22°C - 29°C (Ref. 7335), preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Central America: Pacific slope of Costa Rica (Térraba River) to Panama (Chiriqui River).

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 13.0 cm SL hane/ej könsbestämd; (Ref. 36377)

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Inhabits rocky and sandy stream usually with moderate to fast flowing water and between 20-400 meters elevation. Feeds upon aufwuchs and invertebrates as well as various aquatic insects.

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator : Kullander, Sven O. | Medarbetare

Kullander, S.O., 2003. Cichlidae (Cichlids). p. 605-654. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil. (Ref. 36377)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Akvarium: Kommersiell
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor