You can sponsor this page

Coregonus nigripinnis  (Milner, 1874)

Blackfin cisco
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Coregonus nigripinnis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Coregonus nigripinnis (Blackfin cisco)
Coregonus nigripinnis
Picture by Lyons, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Salmoniformes (Salmons) > Salmonidae (Salmonids) > Coregoninae
Etymology: Coregonus: Greek, kore = pupils of the eye + Greek, gonia = angle (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; Mức độ sâu 2 - 160 m.   Temperate, preferred ?; 51°N - 41°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: restricted to Great Lakes (Lake Huron in Canada-USA and Lake Michigan in USA) and Lake Nipigon in Canada.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 39.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5723); common length : 33.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 1998); Tuổi cực đại được báo cáo: 14 các năm (Ref. 12193)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9-11; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 13; Động vật có xương sống: 56 - 59. This species is usually characterized by darkly pigmented fins and deep body. Body elongate, distinctly laterally compressed, and deep, the greatest body depth in front of the dorsal fin. Head triangular; eye large; snout blunt, its length usually greater than eye diameter; mouth terminal, lower jaw usually projecting beyond upper, sometimes equal to upper jaw, maxillary pigmented , and extending posteriorly to below the anterior edge of the pupil. Overall coloration dark silvery, with pink or purple iridescence on sides, back dark green to black and silvery below. Maxillary and mandible whitish but heavily pigmented. All fish typically black, particularly on outer half.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Formerly found in deep waters (90-160 m) of Lakes Michigan and Huron, and in 2-100 m in Lake Nipigon. Belongs to C. artedi complex.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Robins, C.R., R.M. Bailey, C.E. Bond, J.R. Brooker, E.A. Lachner, R.N. Lea and W.B. Scott, 1991. Common and scientific names of fishes from the United States and Canada. Am. Fish. Soc. Spec. Pub. (20):183 p. (Ref. 3814)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet