You can sponsor this page

Schistura magnifluvis  Kottelat, 1990

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Schistura magnifluvis
Schistura magnifluvis
Picture by Ott, G.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Nemacheilidae ()
Etymology: Schistura: Greek, schizein = to divide + Greek, oura = tail; an allusion to forked caudal fins (Ref. 45335).   More on author: Kottelat.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 5.8 - 7.0; dH range: 4 - 15.   Tropical; 23°C - 28°C (Ref. 13614), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: middle Mekong mainstream.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 12693)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12; Tia mềm vây hậu môn: 8. A member of the group of species with complete or nearly complete lateral line, 8 1/2 branched dorsal rays, 9+8 branched caudal rays and no sexual dimorphism. Can be distinguished by the following characters: 13-14 bars on body, the anterior ones not conspicuously wider than posterior ones; maximum head width 16.6-17.4% SL; eye diameter 3.1-3.6% SL, 14-17% HL; interorbital width 7.3-7.8% SL, 35-36% HL (Ref. 39226). Its slender caudal peduncle (1.23-1.53 times longer than deep) and its color pattern distinguish it from any congener (Ref. 39226). Presence of a dark blotch at dorsal-fin origin; a faint blotch at base of posterior rays of dorsal fin; scales very sparse or absent in front of dorsal fin and on belly (Ref. 12693).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits streams and river backwaters at the driest time of the year (Ref. 39226). Frequently found in large rivers with stony bottom (Ref. 43281). A 5.92 cm SL female with ripe ovulae 1.4-1.6 mm in diameter (Ref. 39226). Not caught commercially (Ref. 12693).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Rainboth, W.J., 1996. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO species identification field guide for fishery purposes. FAO, Rome, 265 p. (Ref. 12693)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet