You can sponsor this page

Anotopterus pharao  Zugmayer, 1911

Daggertooth
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Anotopterus pharao   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Anotopterus pharao (Daggertooth)
Anotopterus pharao
Picture by DESCNA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Aulopiformes (Grinners) > Anotopteridae (Daggertooth)
Etymology: Anotopterus: Greek, a = without + Greek, noton = back + Greek, pteron = fin (Ref. 45335);  pharao: pharao because of its resemblance to Egyptian kings (Ref. 6885).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 0 - 5100 m (Ref. 58018).   Deep-water, preferred ?; 66°N - 27°S, 69°W - 1°W (Ref. 31260)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Atlantic: from Canada (Ref. 5951), Greenland and Davis Strait, to Madeira I. and Canary Is. (Ref. 31260).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 96.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 31260)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Tia mềm vây hậu môn: 12 - 15; Động vật có xương sống: 77 - 81. In adults, head depth 23.2-26.8% of lower jaw length. Postorbital area 5.5-7.6% SL or 28.8-33.3% (less than 3 times smaller than HL). Rear edge of gill cover overlaps with the middle of the 4th vertebrae. Postadipose distance 6-7.4% SL (Ref. 31260).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Epimesopelagic species. Juveniles and fry observed exclusively within the central-circle current and its periphery; large adults caught mainly in boreal and sub-arctic waters. Feeds mainly on small and moderate-sized mesopelagic fishes; the largest Paralepis coregonoides and Arctozenus risso, had body length of 28-30 cm; a specimen caught from the southern region of Reykjanes Ridge had 12 individuals of Sebastes mentella ranging from 4.5-5 cm. Stomachs of those caught in the Mid-Atlantic Ridge have small squids (Ref. 31260).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Thompson, Bruce | Người cộng tác

Kukuev, E.I., 1998. Systematics and distribution in the world ocean of daggertooth fishes of the genus Anotopterus (Anotopteridae, Aulopiformes). J. Ichthyol. 38(9):716-729. (Ref. 31260)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet