You can sponsor this page

Malacoctenus delalandii  (Valenciennes, 1836)

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Malacoctenus delalandii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Malacoctenus delalandii
Malacoctenus delalandii
Picture by Wirtz, P.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Perciformes (Perch-likes) > Labrisomidae (Labrisomids)
Etymology: Malacoctenus: Greek, malakos = soft + Greek, kteis, ktenos = comb (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina revassocierade.   Tropical, preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Western Atlantic: Guatemala and Puerto Rico to Rio de Janeiro, Brazil (Ref. 57756).

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.2 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 13628)

Short description Morfologi | Morfometri

Taggstrålar i ryggfenan (totalt): 20 - 21; Mjukstrålar i ryggfenan (totalt): 10; Taggstrålar i analfenan 2; Mjukstrålar i analfenan: 18 - 19

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Generally found on sandy bottoms and Thalassia testudinum beds. Feeds mainly on crustaceans but also on gastropods and worms (Ref. 13628).

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator : Williams, Jeffrey T. | Medarbetare

Cervigón, F., 1994. Los peces marinos de Venezuela. Volume 3. Fundación Científica Los Roques, Caracas,Venezuela. 295 p. (Ref. 13628)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor