You can sponsor this page

Sternarchorhynchus oxyrhynchus  (Müller & Troschel, 1849)

Oxyrhynchus tube-snouted ghost knifefish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sternarchorhynchus oxyrhynchus (Oxyrhynchus tube-snouted ghost knifefish)
Sternarchorhynchus oxyrhynchus
Picture by Yuri Hooker/WWF-OPP

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Gymnotiformes (Knifefishes) > Apteronotidae (Ghost knifefishes)
Etymology: Sternarchorhynchus: Greek, sternon = sternon, + Greek, archos = anus + Greek, rhyngchos = snout (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; sötvatten bentopelagisk.   Tropical, preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

South America: Venezuela and the Guianas, Brazilian Amazon.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 47.0 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 36886)

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Biology is unknown (Ref. 12225).

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator : Albert, James S. | Medarbetare

de Santana, C. D. and R.P. Vari, 2010. Electric fishes of the genus Sternarchorhynchus (Teleostei, Ostariophysi, Gymnotiformes); phylogenetic and revisionary studies. Zool. J. Linn. Soc. 159:223-371. (Ref. 84053)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor