You can sponsor this page

Gobiosoma spes  (Ginsburg, 1939)

Vermiculated goby
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gobiosoma spes (Vermiculated goby)
Gobiosoma spes
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Gobiosoma: Latin, gobius = gudgeon + Greek,soma = body (Ref. 45335).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina; brackvatten revassocierade.   Tropical, preferred ?

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Western Central Atlantic: Cuba (Ref. 26340), Puerto Rico, Jamaica, Costa Rica, Panama, and Venezuela.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.1 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 13628)

Short description Morfologi | Morfometri

Taggstrålar i ryggfenan (totalt): 0; Mjukstrålar i ryggfenan (totalt): 10-12; Taggstrålar i analfenan 0; Mjukstrålar i analfenan: 9 - 11

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Found on muddy bottoms of brackish or nearly fresh waters.

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Cervigón, F., 1994. Los peces marinos de Venezuela. Volume 3. Fundación Científica Los Roques, Caracas,Venezuela. 295 p. (Ref. 13628)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor