You can sponsor this page

Pylodictis olivaris  (Rafinesque, 1818)

Flathead catfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Pylodictis olivaris   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pylodictis olivaris (Flathead catfish)
Pylodictis olivaris
Picture by Østergaard, T.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Ictaluridae (North American freshwater catfishes)
Etymology: Pylodictis: Greek, pylos = mud + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335);  olivaris: Pylodictis (Greek)=mud fish; olivaris (Latin)=olive-colored (Ref. 79012).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Temperate; ? - 33°C (Ref. 12741), preferred ?; 47°N - 26°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: lower Great Lakes and Mississippi River basins from western Pennsylvania to White-Little Missouri River system in North Dakota, and south to Louisiana in the USA; Gulf Slope from Mobile Bay drainage in Georgia and Alabama, USA to Mexico. Transplanted elsewhere in USA.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 18 - 20 cm
Max length : 155 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5723); Khối lượng cực đại được công bố: 55.8 kg (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 20 các năm (Ref. 12193)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit pools with logs and other debris in low-gradient to moderate-gradient, small to large rivers. Also found in lakes and impoundments. Young occur in rocky and sandy runs and riffles (Ref. 5723). Juveniles feed on aquatic insect immature in riffle areas (Ref. 10294). Older individuals consume crayfish, clams and fishes (Ref. 93252).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet