You can sponsor this page

Halieutichthys aculeatus  (Mitchill, 1818)

Pancake batfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Halieutichthys aculeatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Halieutichthys aculeatus (Pancake batfish)
Halieutichthys aculeatus
Picture by NOAA\NMFS\Mississippi Laboratory

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Lophiiformes (Anglerfishes) > Ogcocephalidae (Batfishes)
Etymology: Halieutichthys: Greek, halieutis, halieutikos = fisher + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 5 - 820 m (Ref. 13608), usually 5 - 150 m (Ref. 85070).   Subtropical, preferred ?; 36°N - 18°N (Ref. 85070)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: coast of southern USA (18.0°N-36.5°N) and throughout Gulf of Mexico.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 7251)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 4-6; Tia cứng vây hậu môn 0. This species of the H. aculeatus complex is distinguished by having 2 narrow black bands across pectoral fin; with well-developed outer sphenotic tubercle and strongly reduced inner sphenotic tubercle; tubercles relatively small but sharp; tubercles almost always absent dorsal to orbit; relatively fine reticulate pigmentation pattern on dorsal surface (i.e. densely arranged network of melanophores); relatively small with adult body size usually attaining <7.0 cm SL (Ref. 85070).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits bare sandy bottom where, during the day, it rests partly covered by a thin layer of sand (Ref. 5521).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Ho, Hsuan-Ching | Người cộng tác

Ho, H.-C., P. Chakrabarty and J.S. Sparks, 2010. Review of the Halieutichthys aculeatus species complex (Lophiiformes: Ogcocephalidae), with descriptions of two new species. J. Fish Biol. 77:841-869. (Ref. 85070)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet